Шинэ мэдээ
Бүх мэдээ
CS GO Бүртгэл, багийн мэдээллийг баталгаажуулах

Зарим төлбөрөө төлсөн багуудтай холбогдож чадаагүй байгаа учраас тэр багуудтай холбогдсоны дараа оноолтыг гаргах болно.

Багийн мэдээлэл дээр багийн гишүүдийн овог, нэр болон цээж зургийг заавал оруулсан байх ёстой.
Бүх багийн тамирчид mesdf.mn дээр бүртгэл үүсгэж STEAMID-гаа холбосон байна.
STEAMID холбоход заавал Profile-аа Public болгосон байх ёстой.
STEAMID дээр VAС ban авсан байвал тэр багийг тэмцээнд оруулахгүй.
Тэмцээн болоход багийн гишүүд өөрсдийн бүртгүүлсэн STEAM хаягаас орсон байх ёстой. 
Өөр STEAMID хэрэглэн орсон байвал тухайн багийн тухайн тоглолтийг хожигдсонд тооцно.
Бүх багийн гишүүд өөрсдийн зураг болон бүтэн нэрийг mesdf.mn-д оруулсан байх ёстой.

Бүх багийн тоглогчид тоглолт эхлэхэд заавал хувийн демо хийж явах ба эсрэг багаас cheat хэрэглэсэн гэх мэдээлэл (гүтгэлэг) ирвул түүнийг үгүйсгэх зорилгоор demo-г админд өгнө. Админ үзэж хянаад хэрвээ cheat хэрэглэсэн байвал тухайн багийг тэмцээнээс хасах болон тухайн тоглогчийг дараачийн ямар ч тэмцээнд оруулахгүй.

DEMO хэрхэн дамжуулах вэ?

1000 mn  дээр demo share хийж өгсөн линкийг дараах facebook груп заасан POST-гы доор дараах форматын дагуу comment бичнэ.

<Team1> VS <Team2>

Тоглогчийн нэр: PlayerName

URL: ТАТАХ ЛИНК

Тоглолт явагдах хугацаанд дараах груп болон сайт мэдээлэл мэдээлэл нийтлэх болно. Тэмцээнийг үнэн зөв явуулах үүднээс дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлтүүд орно.

ICT EXPO 2016 Facebook group

Зарим төлбөрөө төлсөн багуудтай холбогдож чадаагүй байгаа учраас тэр багуудтай холбогдсоны дараа оноолтыг гаргах болно.