УДАХГҮЙ АЛБАН ЁСНЫ САЙТ НЭЭГДЭНЭ

  • Монголын Цахим Спорт Хөгжлийн Холбоо
  • Дэлхийд өрсөлдөх тамирчдыг гаргаж ирэх
  • Электрон спортыг олимпын төрөлд өрсөлдөхөд хүлээн зөвшөөрүүлэх